SC „ARHISTRAT-DECO” SRL

Biroul Arhistrat-deco a fost înființat în 2007 de către arhitectul Vasile Stratu, licențiat în arhitectura construcțiilor civile și industriale din Republica Moldova, Chișinău.
Arhistrat-deco menține pasul arhitecturii moderne în lume și în prezent are un șir de proiecte realizate cu funcțiuni diverse, de la case unifamiliale (family houses) și pîna la ample proiecte de ansambluri multifuncționale, hoteluri, clădiri de birouri sau industriale, incluzînd studiile și lucrările de concurs. Proiectarea este efectuată de arhitecți, profesionalizmul cărora a fost apreciat la nivel în cadrul diferitor concursuri și expoziții naționale și internaționale.